Proiectul “It’s time to grow!” Nr. Contract 2020-2-RO01-KA105-080929, este un proiect finanțat din fonduri acordate de către Uniunea Europeană prin programul „Erasmus+”, Acțiunea Cheie 1, Mobilitați pentru lucrătorii de tineret.

Parteneri: Humanost Macedonia, Northwestern Institute for Youth Policies Foundation, Bulgaria, ZKM Autismus, Italy, Stichting Drawing to Health, Netherlands, Centre for Capacity Building & Empowerment Sweden
Scop: creşterea incluziunii sociale a tinerilor dezavantajaƫi, prin îmbunătatirea cunoştintelor a 36 de lucrători de tineret din şapte ţări partenere în domeniul antreprenoriatului social folosit ca instrument pentru combaterea somajului în rândul tinerilor.


Proiectul este finanţat de Uniunea Europeana prin programul Erasmus Plus,
Mobilitaţi de tineret, Acţiunea Cheie 1.